$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Xã hội dân sự và vấn đề: Nhận thức và các yếu tố, kết cấu của XHDS (II)

Nhận thức và các yếu tố, kết cấu của XHDS

Lời #XHDS: Trong kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu được sự ra đời của các hình thái nhà nước ở phương Đông và phương Tây. Không dừng tại đó, chúng ta cũng hiểu được rằng, dù thống nhất XHDS là "khu vực hình thành tự phát từ những nhóm, cộng đồng người có chung lợi ích nhu cầu, sở thích, chính kiến,..." nhưng lại chưa thể thống nhất được thời điểm khởi phát của khu vực này.

Bên cạnh đó, XHDS không nên đồng nhất với xã hội công dân, bởi XHDS ngoài cấu trúc (giống XHCD) thì nó còn bao hàm cả chức năng và mối quan hệ trong hệ thống. Mà ở đó khu vực này trở thành nơi tập hợp xã hội có tổ chức trên cơ sở tự nguyện, độc lập với nhà nước, và thực hiện vai trò tương tác để quản trị nhà nước một cách minh bạch, có trách nhiệm.

Đến với kỳ II này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về "Nhận thức và các yếu tố, kết cấu của XHDS". Bài này sẽ xóa bỏ những cái nhìn "phiến diện, sai lầm" về XHDS khi coi đó như một hình thức "chống đối" hay "phép màu" đối với nhà nước, nhất là ở Việt Nam. Song song đó, chúng ta một lần nữa sẽ nắm được các bộ phận, nhân tố hợp thành XHDS.

II. NHẬN THỨC VỀ XHDS VÀ CÁC YẾU TỐ, KẾT CẤU CỦA XHDS

II.1 - Những nhận thức hạn hẹp phiến diện về XHDS:

Nhận thức về XHDS là vấn đề mang tính thời sự "nóng" nhưng cũng lại là vấn đề cơ bản. Hơn thế nữa, đây cũng là vấn đề rất “nhạy cảm”, có thời kỳ sách báo e ngại, có đề tài khoa học băn khoăn, phân vân không biết dùng khái niệm gì thay cho thực thể các tổ chức đang hình thành những nhân tố có thực của một xã hội dân sự … XHDS bị “khoanh lại”. Nói như vậy để thấy rằng nhận thức về XHDS ở Việt Nam nói riêng và ở các nước XHCN nói chung là một nội dung mới, mới về lý luận, khái niệm, phạm trù lẫn định dạng “chân dung” của XHDS trong thực tiễn. Một kiểu tư duy quá cũ, xa xưa cho rằng XHDS là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản (CNTB) thậm chí có quan niệm “sợ hãi” trước XHDS, coi XHDS là “sân sau” của diễn biến hoà bình chắc chắn sẽ dẫn đến cách mạng sắc màu lật đổ Nhà nước. Không ít lời lẽ ở diễn đàn chính trị và cả khoa học, lý luận tô vẽ XHDS như một kẻ thù mới với Nhà nước đối kháng, ấu trĩ hơn, có quan chức cho rằng các tổ chức phi Chính phủ (NGO) - một nhân tố hợp thành của XHDS - là XHDS, là vô chính phủ, là đối lập với chính phủ… vì các tổ chức này không phải của Nhà nước, có liên quan với NGO nước ngoài…

Ngược lại, gần như là một “phản ứng” tự nhiên trước sự ấu trĩ như trên về nhận thức đối với XHDS, có một số ý kiến đã nhấn mạnh một chiều ý nghĩa tích cực của XHDS, từ đó dẫn đến nhận thức cho rằng XHDS là “cứu cánh” của các giải pháp đã thất bại từ phía nhà nước hoặc kinh tế thị trường, không hoàn toàn nhưng XHDS sẽ là một phần của “cấu trúc đầy đủ với Nhà nước hiện đại và kinh tế thị trường, nó như chiếc kiềng 3 chân của sự phát triển”. Trong bối cảnh XHDS chưa được coi trọng, quá nhấn mạnh vai trò Nhà nước thậm chí phủ định XHDS, “sợ XHDS” thì đó là nhận thức lệch lạc cần nhận thức lại về vai trò của XHDS. Đến nay chúng ta có điều kiện để nghiên cứu tìm hiểu để thấy rõ hơn nhiều nội dung của XHDS. Đặc biệt cần thấy rõ mối quan hệ biện chứng giữa Nhà nước pháp quyền (NNPQ) và XHDS, ở một trình độ phát triển nào đó của NNPQ thì có một XHDS tương ứng. Thực tế cho thấy Nhà nước xuất hiện từ cách đây khoảng 6000 năm nhưng xã hội dân sự mới được định danh khoảng vài trăm năm gần đây, những ý tưởng khởi thuỷ nguyên sơ của XHDS sớm nhất cũng chỉ có khoảng 2000 năm từ thời Ciceron còn thuật ngữ XHDS xuất hiện ở Châu Âu khoảng thế kỷ XV nhưng có rất nhiều sự hiểu biết đánh giá khác nhau về XHDS. Thực ra cho đến vài chục năm gần đây hoặc xa hơn một chút thì từ nửa cuối thế kỷ Xĩ đến nay khái niệm XHDS và vấn đề của XHDS mới được bàn đến nhiều và càng bàn luận thì người ta càng thấy có nhiều ý kiến khác nhau, có lẽ đây là một xu hướng.

Vẫn tồn tài những suy nghĩ phiến diện về XHDS tại Việt Nam.
Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam còn nhiều ngộ nhận hoặc đơn giản quy kết, đồng nhất XHDS dẫn đến hiện tượng chính trị hoá một cách siêu cường về XHDS, làm xơ cứng tư duy, chỉ thấy mặt trái khi XHDS bị lợi dụng. Thí dụ: XHDS được coi là đối tác độc lập, đối trọng với Nhà nước thì bị hiểu sai là đối kháng, đối lập chống lại Nhà nước… mà chống lại Nhà nước tức là phản động, cần “cảnh giác” tiêu diệt là phương hướng ứng xử cơ bản với XHDS, đó là suy diễn sai lầm, phiến diện, chủ quan.

Do đó, từ các sự khác biệt trên đây chúng tôi cho rằng trước hết phải đi từ khái niệm, tìm lấy cái chung của sự vật và hiện tượng để làm căn cứ định danh cho rõ ràng hơn về XHDS, ít nhất là có được những đặc trưng chung nhất của XHDS. Trên cơ sở khung lý thuyết ấy, chúng ta có điều kiện đối chiếu với thực tiễn ở Việt Nam. Vấn đề nêu lên trong khuôn khổ này cũng chỉ là bước đầu góp phần tìm hiểu về một sự vật và hiện tượng mới nhưng lại luôn động và đa dạng.

II.2- Khái niệm XHDS và các cách hiểu khác nhau:

Không thể xác định cấu trúc của XHDS gồm các bộ phận nhân tố nào nếu không làm rõ nội hàm của khái niệm XHDS, mặc dù là tương đối với các cách tiếp cận khác nhau.

- Từ góc độ đối xứng tương tác, người ta cho rằng XHDS là tổ chức ngoài nhà nước, bên cạnh nhà nước, không thuộc nhà nước.

- Từ góc độ xác định chủ thể của sự vật, hiện tượng thì XHDS là thuộc về cộng đồng, nhân dân, quần chúng.

- Theo tổ chức NGO quốc tế "Liên minh thế giới vì sự tham gia của công dân" (CIVICUS) thì XHDS là Diễn đàn giữa gia đình, Nhà nước và thị trường, nơi mà mọi người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung [10].

- Đồng nhất khái niệm XHDS với xã hội công dân (XHCD) có tác giả căn cứ vào tiếng Anh: Civil Society cho rằng: XHCD bao gồm tất cả các hoạt động có tính cách tổ chức, vượt trên phạm vi cá nhân hoặc gia đình nhưng không năm trong hệ thống chính quyền[11].

- Từ góc độ giáo trình một bài giảng về XHDS có tác giả cho rằng XHDS là lĩnh vực của công chúng hay lĩnh vực thứ ba bao gồm các tổ chức, nhóm hội, mạng lưới được nhân dân thiết lập lên, các tổ chức này mang tính tự nguyện của người dân tồn tại độc lập với Nhà nước (có tính phi chính phủ), đồng thời có tính phi lợi nhuận tự chủ tài chính, lấy từ nhiều nguồn khác nhau chủ yếu từ ngoài ngân sách của Nhà nước [12].

Từ góc độ triết học và chính trị học, có tác giả cho rằng "trong nghĩa ban đầu của nó, XHDS đồng nhất với xã hội công dân nhưng ít lâu sau, và cho đến nay thì đó là 2 khái niệm, hai thực tiễn khác hẳn nhau (tuy ở ta vẫn có sự nhầm lẫn giữa XHDS và XHCD…) dân dần ý nghĩa và nội dung khái niệm XHDS biến chuyển và biến chuyển quan trọng nhất là XHDS tách khỏi XHCD. Người có công tách biệt XHDS với nhà nước là Hegel, thời gian đầu thế kỷ XIX, trong tác phẩm "Triết học pháp quyền"…

Sau đó là Mác vạch rõ chính nhà nước phải phục vụ XHDS. Nửa cuối thế kỷ XIX trở đi cho mãi đến ngày nay. Khái niệm XHDS có nghĩa là những thu xếp, những thoả thuận, những quan hệ, những hoạt động ngoài Nhà nước, theo một khung pháp luật tạo thuận lợi nhiều hơn kiểm soát [13].

Cấu trúc quốc gia bền vững
Mặc dù còn có sự khác nhau nhiều về khái niệm của XHDS nhưng khái quát lại, XHDS có các đặc trưng cơ bản sau:

- Là tổ chức ở ngoài Nhà nước, là đối tác với Nhà nước.

- Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện (có tổ chức).

- Tự chủ, độc lập về tài chính (tự trang trải).

- Quy mô, hình thức tồn tại, các thiết chế tổ chức cũng rất đa dạng.

- Mục tiêu chung là vì sự phát triển của cộng đồng, phần lớn là tổ chức không vì lợi nhuận (non profit).

II.3- Các bộ phận, nhân tố hợp thành XHDS:

Cả về mặt lý luận cũng như trong thực tiễn, đây cũng là vấn đề có nhiều ý kiến rất khác nhau, bởi vì XHDS là hiện tượng mới với chúng ra đồng thời cũng là do điều kiện lịch sử, nhận thức luôn luôn là một quá trình. Mọi sự vật và hiện tượng phải được nhận thức nó trong quá trình vận động phát triển. Hiện tượng Nhà nước có lịch sử phát triển 6000 năm nhưng Nhà nước pháp quyền cũng chỉ xuất hiện vài trăm năm gần đây trên cơ sở hình thái KT - XH - của CNTB phát triển. Tương tự như vậy, kinh tế thị trường cũng là giai đoạn sau của một gia đoạn lịch sử rất dài của nền sản xuất tự cung tự cấp thời phong kiến và so với kinh tế hái lượm thời cộng sản nguyên thuỷ thì khoảng cách đó lại là quá xa tới hàng chục ngàn năm. Xã hội dân sự cũng vậy, từ những cá nhân tập hợp thành những cộng đồng, nhóm người sống thành từng bộ tộc, bộ lạc riêng lẻ, chưa có Nhà nước thì cũng chưa có XHDS. Cho tới 2 thế kỷ gần đây thì mới xuất hiện nhiều tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, người ta mới bắt đầu phân biệt xã hội thần dân với xã hội công dân, xã hội dân sự với xã hội quân sự, xã hội dân chủ với xã hội quân chủ, xã hội thần quyền với xã hội dân quyền v.v…

Một cách khái quất không thể phủ nhận được với XHDS đó là một bước tiến của loài người trong tổ chức của cộng đồng bên cạnh sự tiến bộ của các thiết chế Nhà nước ngày càng hợp lý (Nhà nước từ cai trị sang phục vụ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân…) thì xã hội cũng hình thành một loại các thiết chế xã hội đa dạng phong phú hợp với xu thế phát triển mà các lý luận về CNXH của Chủ nghĩa Mác đã nói: Nhà nước sẽ nhỏ đi và xã hội sẽ lớn lên. Vai trò của tự quản trong cộng đồng mạnh lên là một chặng đường thăng tiến đáng kể của nhân loại. Vai trò tự quản ấy chính là nằm ở các tổ chức xã hội với các thiết chế riêng bên cạnh thiết chế Nhà nước đó là các nhân tố bộ phận hợp thành XHDS.

Có thể kể các bộ phận, nhân tố của XHDS gồm có:

a/ Các tổ chức xã hội có tính đại diện giới, ở Việt Nam còn gọi là các tổ chức quần chúng hay là các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi…).

b/ Các tổ chức xã hội có tính đại diện nghề nghiệp, ngành, lĩnh vực (các Hội và Liên hiệp Hội thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hoạ nghệ thuật, các Hội nghề nghiệp…). Ở Việt Nam thường gọi là các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp hay là các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một bộ phận của XHDS.
c/ Các tổ chức phi chính phủ NGO (Non - Govermantal - Organization) đây là thuật ngữ do (WB) Ngân hàng thế giới đưa ra, được Liên hợp quốc và nhiều nước sử dụng [14].

Các tổ chức NGO rất phong phú, có quy mô ở toàn cầu có nhiều cách gọi khác nhau của NGO. Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì NGO có người cho rằng là dùng sai vì nó hàm ý bất cứ cái gì “không phải là phi chính phủ” đều là NGO, thực ra nhiều NGO hoạt động lấy nguồn tài chính tự sự tình nguyện của tự nhân nên nhiều NGO ngày nay thích dùng từ Tổ chức tình nguyện tư nhân: Private Vontary Organization (PVO).

Ở Mỹ gọi là tổ chức phi lợi nhuận NPO hay là tổ chức được miễn thuế Eos, ở Pháp gọi là các tổ chức kinh tế xã hội (ESO)… Tuy nhiên cũng có một số loại tổ chức phi chính phủ không phải là hiệp hội nằm trong XHDS: Tổ chức hoạt động vì lợi nhuận, được Nhà nước lập ra, các Đảng chính trị, công đoàn [15].

d/ Các phương tiện truyền thông đại chúng ngoài Nhà nước, các nhà xuất bản, các đài, báo… kể cả của tư nhân và các nhóm không chính thức. Người ta thường gọi là quyền lực thứ tư bên cạnh 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

đ/ Các tổ chức từ thiện của tôn giáo và tổ chức tín ngưỡng. Có nhiều tổ chức dùng ngân sách của Tôn giáo và các tài trợ tư nhân thành lập các quỹ từ thiện, nhân đạo.

Bàn về “Vốn xã hội và phát triển” có ý kiến cho rằng “Cần xác định các đoàn thể quần chúng là một định chế nằm trong XHDS, bên cạnh những định chế khác như trường, giáo hội, truyền thông báo chí” [16].

e/ Các pháp nhân cá nhân và mối quan hệ liên cá nhân thành các nhóm  nhỏ xã hội không chính thức. Theo nhà nghiên cứu Việt Phương, ông cho rằng "phần cá nhân từng người là 1 phạm trù và một thực tế riêng rất quan trọng không nằm trong XHDS chỉ có thành quả và những hr của các nhân đó mới thuộc về XHDS".

g/ Các tổ chức NGO quốc tế. Hiện nay có khoảng 200 NGO có tính toàn cầu lớn nhất hoạt động ở rất nhiều nước, với ảnh hưởng quan trọng. Ở quy mô liên quốc gia và toàn cầu rộng hơn có khoảng 60.000 tổ chức NGO. Tại Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 530 các NGO quốc tế hoạt động (với 150 NGO có văn phòng - Theo danh bạ NGO quốc tế 2003-2005. Payne 2004)[17].

Các NGO quốc tế này có thuộc các nhân tố XHDS ở Việt Nam không? Vấn đề quản lý Nhà nước, vấn đề người Việt Nam trực tiếp tham gia hoạt động… cần được làm rõ hơn và cần có luật khung (luật về Hội) sớm được ban hành để tạo hàng lang cho XHDS hoạt động.

Có thể còn có một số bộ phận, nhân tố khác cũng như sự sắp xếp các nhóm tổ chức một cách khác nhau về cấu trúc của XHDS, đây chưa phải là một thống kê đầy đủ cuối cùng và càng không phải là một thống kê  hợp lý, chỉ là một loại ý kiến đưa ra để cùng bàn luận. Theo Dự án "Đánh giá ban đầu về XHDS tại Việt Nam của VIDS (triển khai 2005) có 7 nhóm chính đề xác định khái quát về XHDS ở Việt Nam.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng trực thuộc

- Các tổ chức liên hiệp thuộc MTTQ

- Các hội nghề nghiệp

- Các NGO Việt Nam

- Các nhóm không chính thức

- Các tổ chức tín ngưỡng

- Các tổ chức NGO quốc tế

Trong phác đồ XHDS. Dự án này đưa ra 15 tổ chức, nhóm lực lượng khác nhau, nhà nghiên cứu Việt Phương đưa ra 4 nhân tố chính hợp thành. Đây là những ý kiến rất cần được thảo luận. Điều quan trọng là căn cứ vào đặc trưng, tiêu chí, vai trò cơ bản nhất của XHDS thì sẽ có được sự sắp xếp tương đối hợp lý nhưng trong thực tiễn điều này lại là một khó khăn, vướng mắc nhiều nhất.

Trước hết cần làm rõ hơn những mặt tích cực, những hạn chế của XHDS trong quá trình phát triển. Nói một cách khác cần khẳng định vai trò của XHDS những tác động thuận chiều cũng như tồn tại, khiếm khuyết của XHDS trong lịch sử và xu hướng phát triển hiện nay.
"Nhà nước chính trị không thể tồn tại nếu không có cơ sở tự nhiên là gia đình và cơ sở nhân tạo là XHCD."
Về mặt lý luận, chúng ta có cơ sở khẳng định vai trò thiết yếu của XHDS mà thời ban đầu của nó theo C.Mác đã từng nói trong tác phẩm: "Góp phê phán triết học pháp quyền của Hêghen": "Nhà nước chính trị không thể tồn tại nếu không có cơ sở tự nhiên là gia đình và cơ sở nhân tạo là XHCD. Chúng là conditio sine qua non (điều kiện cần thiết) của Nhà nước [18].

Gần đây, trong những năm 90 thế kỷ XX tổ chức Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) đã công bố tài liệu nghiên cứu vai trò mới của Nhà nước hiện đại của các quốc gia đang phát triển. SIDA khẳng định: "Thập kỷ vừa qua là một  thập kỷ của những điều chỉnh cơ cấu và những biến đổi chính trị sâu sắc… ít ai phản đối ý kiến cho rằng, ở đại đa số các nước đang phát triển trong những thập kỷ đầu sau khi giành độc lập. Nhà nước được giao một vai trò rộng lớn quá mức bình thường, không có lợi cho thị trường khu vực tư nhân và XHDS [19].

II.4- Mối quan hệ giữa XHDS-NNPQ và Kinh tế thị trường:

Như cách diễn đạt của Triết học: Mọi sự vật và hiện tượng đều vận động, phần mở đầu cũng đã đề cập - Xã hội dân sự, NNPQ và kinh tế thị trường dang vận động theo những cách thức đặc trưng của mình, tương tự như các vật thể trong vũ trụ, chúng có quỹ đạo riêng và tốc độ khác nhau ở những toạ độ khác nhau - Nói cách khác, XHDS, NNPQ và kinh tế thị trường (KTTT) là những tiểu hệ thống có tính độc lập tương đối của nó để vận động, tồn tại và phát triển.

Nhà nước pháp quyền ngày càng được hoàn thiện hơn với các thiết chế của cơ quan quyền lực, kinh tế thị trường sẽ ngày càng hoàn hảo hơn với sự giao thoa của các nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, còn XHDS sẽ ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn về vai trò, vị trí của nó trong hệ thống. Tuy không chặt chẽ như luật pháp của NNPQ hoặc không nghiêm ngặt như quy luật của thương trường trong KINH TẾ nhưng sức mạnh của XHDS cũng không kém phần "nặng ký" với hoạt động theo sự ràng buộc của cộng đồng. XHDS có các quy tắc, tín ước điều lệ, không loại trừ cả quyền lực thứ tư nữa (dư luận, báo chí, truyền thông).

Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là XHDS, NNPQ và KTTT tuyệt đối khác nhau, triệt tiêu lẫn nhau như quan niệm phiến diện cực đoan. Tính độc lập tương đối của các tiểu hệ thống là điều hiển nhiên vì mọi hoạt động của các tiểu hệ thống này đều do con người và vì con người. Nhân tố con người là mẫu số chung của NNPQ, XHDS và KTTT. Do đó mối quan hệ ở đây phải là mối quan hệ biện chứng là 3 mặt của một vấn đề, là nương tựa vào nhau nhưng cũng chế ngự nhau để hài hoà hơn trong phát triển.

Mối quan hệ đó là mối quan hệ hữu cơ giữa 3 yếu tố, "Ba khu vực thể chế: Nhà nước, thị trường và XHDS" [20].

Xã hội dân sự không phải là phép màu cứu vớt nhà nước, càng không phải là nơi tập hợp và chống đối nhà nước. 
Tính biện chứng của chúng thể hiện ở chỗ Nhà nước pháp quyền nào thì có nền KTTT phát triển tương ứng và NNPQ nào thì cũng có XHDS phát triển tương ứng. Ngược lại, sự phát triển nhất định của XHDS sẽ là yếu tố tạo điều kiện cho NNPQ và KTTT phát triển. Mỗi một tiểu hệ thống KTTT, XHDS và NNPQ đều có những hạn chế nhất định nhưng nếu có sự "gắn kết" hợp lý thì sẽ dễ dàng hơn trong việc khắc phục những hạn chế ấy. Sự "gắn kết" cần thiết và có thể được tốt chính là nhân tố con người, thông qua con người, mọi mục tiêu của NNPQ, KTTT và XHDS đều vì con người thì mới có được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên trong thực tế điều này còn là một bước dài dài về thời gian và còn là bước khấp khểnh ở nhiều không gian khác nhau. Nó phụ thuộc rất nhiều vào sự việc tự nhận thức được vai trò mới của NNPQ. Nhà nước nào thực mạnh sẽ là Nhà nước giảm dần vai trò "can thiệp" và để xã hội, cộng đồng (XHDS) có được vị thế cao hơn, chủ động hơn trong tự quản. Đúng như mong muốn của các nhà lý luận kinh điển Mác - xít.

Kỳ III: Xã hội dân sự và vấn đề: Xã hội dân sự trong bối cảnh và điều kiện mới 

[*] Bạn đọc có thể tải bài viết (pdf) về tại đây: [Tải về ##download##] 

COMMENTS

Sự kiện XHDS$type=two$height=auto$meta=no$snippet=no$readmore=no

Name

“Cavegirl“,1,#EmbracingDiversity,1,#HRS,1,#LGBTIQAppreciation,2,#Macedonia,1,#savesondoong,1,#standwithyemen,1,#SukienTonVinhSuDaDang,1,#sutute,1,#xahoidansu,1,#xhds,123,30 under 30,1,350.org,1,6 mô hình XHDS,1,ACSC/APF,1,activism,1,ADA,1,ADB,1,Agnieszka Wiśniewska,1,Ai Cập,3,AICHR,1,AIESEC in NEU,1,AIR,1,Ambassador Ted Osius,2,Amnesty International,1,An Nhi,1,An Yên,2,Andrew Wells Dang,1,Angola,1,ảnh hưởng xhds,1,Aristotle,1,ASCS,1,ASEAN,1,ASEAN 2017,1,ấu dâm,1,Azerbaijan,1,Bắc Kinh,1,bản chất tư của hội đoàn dân sự,1,bản địa,1,bảo vệ cây xanh,1,bảo vệ môi trường,2,Baring Foundation,1,Barrow Cadbury Trust và Lankelly Chase,1,Basel Al Araj,1,BASF,1,Be happy,1,Bến Thủy,1,bệnh Down,1,bệnh IDD,1,Biện Kiều,1,Bình đẳng,1,bình đẳng giới,2,bộ máy,1,Bo Mønsted,1,Bộ tư pháp,1,bối cảnh,1,BOT,1,BOT Cai Lậy,1,Build A School Foundation,1,business,1,cải cách thủ tục hành chính,1,Cambodia,1,Campuchia,1,Cao Huy Thuần,1,Catherine Barnes,1,Câu chuyện nhà bếp,1,CECEM,1,CECODES,2,CEPEW,1,Chambers,1,chấn dân khí,1,chấn động trẻ,1,châu Á,1,CHEJ,1,chỉ số xã hội dân sự,1,Chinese NGo,1,chính sách,1,Chính sách công,1,chính trị,2,chọn sự tử tế,1,chống tham nhũng,1,chủ nghĩa dân túy,1,chủ thể tri thức,1,chuẩn mực đạo đức,1,CIHRS,1,CISDOMA,1,Civicus,2,Civil society library,2,civil-society-library,11,Clean Clothes Campaign,1,CNN,1,cơ sở pháp lý,1,công dân,1,công dân và xã hội,4,cộng đồng,1,Công lý,2,công lý giới,1,công tác lý luận,1,Council for the Protection of Freedoms,1,CRWG,1,CSO,9,CSOs,1,đặc ân,1,dân chủ,1,dân chủ hóa,1,dân sự,2,dân sự Ấn Độ,1,Đặng Ngọc Dinh,1,đảng viên,1,đánh giá không gian dân sự,2,ĐCSVN,1,ĐH Fulbright,1,dịch lao,1,Điểm nhấn Việt,24,điều tra,1,định kiến,1,định kiến giới,1,Đinh Trang,1,Đỗ Liên Quang,1,doanh nghiệp xã hội,2,độc lập,1,độc lập tuyệt đối,1,đối lập,1,đời sống công,1,đối tác xã hội dân sự,1,Donald Trump,1,dự án Cuca,1,dự án sẵn sàng để thành công,1,dự luật lập Hội,1,EFD,1,Elizabeth Throssell,1,Én Xanh,1,Ethiopia,1,europarl,1,event,14,EVFTA,2,Facebook,1,Firuzeh Mahmoudi,1,Foreign NGO,1,Formosa,1,Freedom House,1,Friedrich Engels,4,Friends of the Earth,1,G20,1,Gamal Eid,1,Gender Equality and Women Empowerment,1,Ghana,1,gia đình,1,giá trị tích cực,1,giải trình,1,giám sát,3,giám sát thể chế,1,giám sát xã hội,2,giảng dạy nhân quyền,2,giáo dục,1,giáo dục khai phóng,1,giáo dục truyền thống,1,giáo dục tư nhân,1,Girls Not Brides,1,Góc ảnh Dân sự,7,Goldman,1,GPAR,1,GreenID,1,Greenpeace,1,Gs. Cao Huy Thuần,2,Hafez,1,Hạnh Nguyên,1,hậu dân sinh,1,hòa bình xanh,1,Hoàng Chí Phong,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,hoạt động nhân quyền,2,Hội đoàn dân sự,1,hội thảo,1,hội thảo thường niên,1,Hội thảo XHDS thường niên,1,Hồng Hạnh,1,Hồng Kông,1,hợp tác dân sự,1,HRS,1,Human rights,1,Human Rights First,1,Hungary,2,huyện Ứng Hòa,1,I&B,1,ICCPR,1,ICS,2,IDEO,1,Indonesia,1,iSEE,4,J. Trần Kiên,1,Jamiya,1,Jaya Luintel,1,Jean Louis Tauran,1,Jeff Kingston,1,Julia Unwin,1,Kazakhstan,1,Kendy,1,kết cấu XHDS,1,kết nối,1,khai dân trí,1,Khải Nguyên,1,khái niệm XHDS,5,khai thác mỏ,1,Khánh Trần,4,khí biogas,1,khoa học,1,không gian dân sự,4,Không gian Nhân quyền,2,không gian XHDS,1,khu vực tư nhân,1,khủng hoảng,1,Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát,1,kinh doanh giáo dục,1,kinh doanh nhân quyền,3,kinh doanh và nhân quyền,2,Kopsteins,1,KRG,1,Kỳ Anh,1,kỳ thị lao,1,La Nghi,2,làm chủ tập thể,1,lãnh đạo G20,1,Lê Kiên,1,Lê Kiều My,1,Le Nguyen Thien Huong,1,Lê Việt Anh,1,LGBT,2,lịch sử triết học,4,lịch sử XHDS,4,Liên bang Nga,1,Liên hiệp các hội KHKT Việt nam,1,Liên Hiệp Quốc,3,LIGHT,1,LIN,1,Lois Gibbs,3,Love Canal,2,luật,1,Luật an ninh mạng,1,Luật NGO,1,Luật quản lý NGO,2,luật Shari'a,1,luật sư nhân quyền,1,Luật TCTT,1,Luật tiếp cận Thông tin,2,Luật về hội,1,mạch sinh,1,Mai Phạm,1,Malala Yousafzai,1,mạng lưới dân sự,1,Marina Jaber,1,Mặt trận,1,Maya Morsi,1,MEC,1,Mercy Corps,1,Mi An,1,Michael O'Flaherty,1,MICs,1,Miguel Ángel Ayoso Guixot,1,Mikhail Gorbachev,1,minh bạch,2,Minh Hạnh,1,Minh Trung,1,mô hình xhds,1,Mohamed Zaree,1,Mohanokor Radio,1,môi trường,1,môi trường chính sách,1,Monitor CIVICUS,1,MSD,2,Mỵ,1,Nabih al-Wahsh,1,năng lượng sạch,1,NCDs-VN,1,NDI,1,Nga,1,ngày hội,2,Nghị quyết 32/2,1,Nghị quyết 37-NQ/TW,2,Nghiêm Hoa,3,NGO,5,Ngô Văn Giá,1,NGO-IC,1,Ngọc Khánh,1,Ngọc Lam,1,Ngọc Trà,1,ngôn ngữ ký hiệu,1,NGOs,2,ngừng chỉ trích,1,Người đàn ông với móng tay đỏ,1,người hùng,1,người tỵ nạn,1,Người Việt Trẻ,11,nguồn lực xã hội,1,nguồn sống,1,Ngụy Thị Khanh,1,Nguyên Bộ trưởng,1,Nguyễn Khắc Giang,1,Nguyễn Khánh Đạt,1,Nguyễn Phương Linh,1,nguyên tắc không can thiệp,1,Nguyễn Thị Bình,1,Nguyễn Thị Nhung,1,Nguyễn Trọng Bình,1,nhà hoạt động,2,Nhà nước,3,Nhà Sàn Collective,1,nhân phẩm,1,nhân quyền,7,Nhân quyền ASEAN,1,nhân quyền mang màu sắc Trung Quốc,1,nhân quyền phổ quát,1,nhận thức xã hội,2,nhiệt điện than,1,nhóm nhân quyền,1,nhục mạ,1,Ni Lala,1,niềm tin,1,nữ lãnh đạo,2,NXB Hồng Đức,1,ô nhiễm dioxin,2,Obama,1,OHCHR,2,Oil4Food,1,Olesya Khalabuzar,1,OpenDemocracy,1,Opensociety Foundations,1,otofun,1,Oxfam,3,Oxford,1,Pakistan,1,Palestinia,1,Peacebuilders,1,PFLAG,1,PGS. TS Phạm Bích San,1,PGS. TS Phạm Quỳnh Phương,1,PGS. TS. Phạm Quý Thọ,1,Phạm Khánh Toàn,1,Phạm Quang Huy,1,Phạm Thị Ngân,1,Phạm Thủy Tiên,1,Phạm Văn Đức,1,phản biện,2,Phan Chau Trinh Institute,1,pháp quyền,1,phát thanh độc lập,1,phát triển bền vững,2,phát triển xã hội,1,phi chính phủ,3,phi chính thức,1,Phó trưởng ban tuyên giáo,1,phòng chống tham nhũng,1,phong trào dù vàng,1,phụ nữ,1,Phùng Hưng,1,Phương Uyên,4,PPWG,4,Putin,1,quan hệ xhds,1,quan liêu,1,quản lý tài nguyên,1,quản trị,1,Quote,15,quy định 102,1,quyền,1,quyền bí mật thư tín,1,quyền chính trị,1,quyền con người,4,quyền công dân,1,quyền dân sự,2,quyền giáo dục,2,quyền lực,2,quyền phụ nữ,1,quyền tiếp cận công lý,1,quyền tiếp cận thông tin,2,quyền trẻ em,5,quyền tự do chính trị,1,quyền tự do dân sự,1,quyền tự do internet,1,quyền tự do ngôn luận,6,RiM,1,robot Sophia,1,RSF,1,RTCCD,1,Rupert Colville,1,SA 8000:2014,1,Salil Shetty,1,Saudi Arabia,1,Save Son Doong,1,Save the Children,1,Say Samal,1,SDGs,3,Sexpress Offline,1,social movement,1,Sóng,1,SRD,2,Syria,1,TAC,1,Taliban,1,tăng cường năng lực,1,tảo hôn,1,Tây Nguyên,1,Tay Nguyen Youth Leadership Organization,1,TB stigma,1,TCXH,2,Telegram,1,Thái Anh,1,Thái Hòa,1,Thái Thịnh,1,tham chính,1,thảm họa môi trường,2,Thanh Hồng,1,Thay đổi xã hội,2,The Cambodia Daily,1,Thế giới Dân sự,28,thông tin mật,1,Ths. Lê Quang Bình,2,Thư viện Dân sự,44,thực hành dân chủ,1,thực hành nhân quyền,1,thực thi,1,thủy điện,2,tiền nước ngoài,1,tiếp cận theo nhu cầu,1,tiếp cận theo quyền,1,tổ chức quần chúng công,1,tổ chức xã hội,1,tổ chức XHDS,2,Tò he,1,Tòa thánh,1,tôi tin tôi,1,tôn giáo,1,Tổng thống Sisi,1,Tổng thư ký Ban Ki-moon,1,Trách nhiệm,2,Trần Hữu Quang,1,Trần Sơn Lê,1,Trần Tuấn Phong,1,Tri thức,1,Trích dẫn Dân sự,2,triết lý phát triển,1,Trung Quốc,1,Trương Đình Tuyển,1,Trương Minh Quý,1,truyền thông dân sự,2,truyền thông tự do,1,truyền thông Việt,1,TS Nguyễn Đức Kiên,1,TS Nguyễn Thu Giang,1,TS Vũ Ngọc Hoàng,2,TS. Trần Tuấn,1,TSK,1,TT V. Putin,1,Tu chính án thứ nhất,1,tự do,1,tự do biểu đạt,2,tự do họp hội,1,tự do ngôn luận,1,tự hào,1,từ thiện,1,tuổi trẻ,1,Tương Lai Xanh,1,Tương Lai Xanh Hà Nội,1,tương lai xhds,1,Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền,1,TYO,1,UN Guilding Principles on Business and Human Rights,1,UN vietnam,1,UN Women,1,UNCAC,1,UNDP,2,UNEP,1,ứng phó nhân đạo,1,unicef,1,United4Iran,1,UPR,1,Ủy ban cố vấn XHDS,1,Vaclav Havel,1,vai trò XHDS,1,vận động hành lang,1,văn hóa tranh luận,1,VCCI,1,vicongdong.vn,1,Viện chính sách công và pháp luật,1,viện trợ nhân đạo,1,viện trợ phát triển,1,Việt Nam,3,Vietnam highlights,2,Vietnamese young people,3,Vietpride,1,Viktor Orbán,1,ViLEAP,1,Vinod Pavarala,1,Vladimir Putin,1,VNGO-FLEGT,1,vốn xã hội,1,VRN,2,VSEA,1,WarChild,1,we are people,1,WEQUAL,1,WiLDAF Ghana,1,William Sanjour,1,Wright,1,xã hội,2,xã hội công dân,2,xã hội dân sự,1,xã hội dân sự,58,xã hội dân sự Bỉ,1,xã hội dân sự Nga,1,xã hội dân sự việt nam,1,xã hội hóa,1,xahoidansu,1,xây trường,1,XHDS,15,xu hướng tình dục,1,xung đột,1,Yazda,1,Yazidi,1,Yemen,1,yếu tố XHDS,1,Youthquake,1,
ltr
item
Chuyên trang Xã hội dân sự: Xã hội dân sự và vấn đề: Nhận thức và các yếu tố, kết cấu của XHDS (II)
Xã hội dân sự và vấn đề: Nhận thức và các yếu tố, kết cấu của XHDS (II)
Nhận thức và các yếu tố, kết cấu của XHDS
https://2.bp.blogspot.com/-NG3f79Lbjk8/WJVUm4Xc1UI/AAAAAAAAAKw/VIMdK60tzzUai4RkI4DuanxSXwur2jd9wCLcB/s640/Ket%2Bcau%2BXHDS%2BViet%2BNam%2B-%2B%2523XHDS.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-NG3f79Lbjk8/WJVUm4Xc1UI/AAAAAAAAAKw/VIMdK60tzzUai4RkI4DuanxSXwur2jd9wCLcB/s72-c/Ket%2Bcau%2BXHDS%2BViet%2BNam%2B-%2B%2523XHDS.jpg
Chuyên trang Xã hội dân sự
http://www.xahoidansu.org/2017/02/xa-hoi-dan-su-va-van-e-nhan-thuc-va-cac.html
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/2017/02/xa-hoi-dan-su-va-van-e-nhan-thuc-va-cac.html
true
155898406536249487
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy