$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Phản ánh về Xã hội Dân sự Việt Nam

Phản ánh về Xã hội Dân sự Việt Nam

Phương Uyên lược dịch (#XHDS) Bài lược dịch từ nguồn tài liệu của tổ chức KEPA (một tổ hợp với 300 tổ chức phi chính phủ ở Phần Lan, trong lĩnh vực liên quan đến hợp tác phát triển mô hình kinh tế bền vững, truyền thông dân sự, vận động chính phủ, đào tạo,...) phát hành vào tháng Ba, năm 2015 (nằm trong loạt bài về xã hội dân sự các nước Đông Nam Á). Tài liệu có nhiều ghi nhận có giá trị đối với cách nhìn tổng quan về xã hội dân sự Việt nam hiện nay.

Những người tham gia hội thảo liên quan đến giải pháp về vấn đề buôn bán người, di cư và đa dạng sắc tộc đang đi bộ đến làng Đồng Mô ở tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Nguồn ảnh:  KEPA
Trong loạt bài này, Kepa phản ánh về tình hình xã hội dân sự tại các quốc gia mà nó hoạt động (vùng Mekong, Mozambique, Nicaragua, Tanzania). Những phản ánh này, dựa trên công việc của Kepa với các đối tác, các tổ chức thành viên và các đối tác của họ trong nước, cung cấp một cái nhìn tổng quan và nêu bật một số vấn đề hiện tại và sự phát triển trong vai trò của xã hội dân sự. 

Xã hội dân sự bao gồm nhiều tổ chức khác nhau từ các nhóm hoạt động phi chính thức nhỏ đến các tổ chức lớn. Trong những phản ánh này, tổ chức xã hội dân sự (CSO) được sử dụng như một khái niệm chung để bao quát tất cả các nhóm này. Thuật ngữ NGO chỉ được sử dụng nếu nó đề cập cụ thể đến các tổ chức phi chính phủ đã đăng ký, đã được thể chế hoá, trong khi CBO là viết tắt của tổ chức dựa vào cộng đồng. INGO đề cập đến các tổ chức phi chính phủ quốc tế. 

Kepa tại Việt Nam 

Ở các nước vùng Mê Kông (Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam), Kepa hoạt động từ một văn phòng khu vực có trụ sở tại Bangkok. Kepa Mekong hình thành quan hệ đối tác với các bên tham gia xã hội dân sự để hỗ trợ họ trong việc gây ảnh hưởng đến các chính sách phát triển trong khu vực. Quan hệ đối tác gắn liền với các mảng chính sách chủ yếu của Kepa: hợp tác phát triển, các chính sách kinh tế toàn cầu và công lý về khí hậu. 

Tại Việt Nam, Kepa hoạt động chủ yếu trong vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự địa phương. Trong năm 2010-11, Kepa đã hỗ trợ Mạng lưới Thay đổi Khí hậu của các NGO Việt Nam (VNGO & CC) trong việc nâng cao nhận thức của địa phương về biến đổi khí hậu và đàm phán với các cơ quan nhà nước. Kepa cũng hỗ trợ FORWET CSO tại địa phương về các phương pháp tổ chức các hoạt động liên quan đến REDD (giảm phát thải do suy giảm diện tích rừng ?). Các cộng đồng tham gia vào việc thiết kế và thực hiện REDD tại xã Dar Sar, tỉnh Lâm Ðăng (Lâm Đồng ?). Ngoài ra, Kepa đã tạo điều kiện cho sự tham gia của Việt Nam vào các cuộc họp của các mạng lưới CSO về biến đổi khí hậu, tài chính phát triển và các vấn đề liên quan đến sông Mê Công. Trong năm 2012-2014, Kepa đã hỗ trợ Tổ chức Chính sách Năng lượng Việt Nam (Green ID) từ năm 2011, và năm 2013 Kepa đã ký hợp đồng 3 năm 2013-15 với họ. Kepa cũng đã có chính sách hợp tác với các tổ chức CDI của Việt Nam (Trung tâm Phát triển và Hội nhập) về trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp vào năm 2014. 

Bối cảnh lịch sử 

Xã hội dân sự ở Việt Nam còn nhỏ và yếu trước thời kỳ đổi mới, trong đó có những cải cách định hướng thị trường đầu tiên. Đảng Cộng sản đã khởi xướng những cải cách này vào năm 1986 vì nó đang chịu sức ép để giải quyết tình trạng đói nghèo và giải phóng đất đai. Khi xã hội Việt Nam mở cửa, khu vực tư nhân được phép hoạt động và đất nước thu hút đầu tư nước ngoài. 

Các cơ quan phát triển châu Âu và Nhật Bản và các ngân hàng đa phương tăng cường hợp tác phát triển trong những năm đầu và giữa thập niên 90. Đầu những năm 1990, Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam cho phép nhiều công ty phương Tây tham gia. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007. 

Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế thành lập văn phòng tại Việt Nam và số lượng các CSO địa phương nhỏ đã nhân rộng trong thời gian này. Không gian cho các sáng kiến ​​địa phương đã mở rộng cho các tổ chức cơ sở và các tổ chức quần chúng công cộng, thường là đối tác cho các dự án phát triển ở cấp cộng đồng. Cơ hội cho các tổ chức nghề nghiệp mới và các tổ chức cộng đồng (CBOs) cũng tăng lên. 

Các thành viên chính trong xã hội dân sự Việt Nam 

Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam là những thành phần chính của xã hội dân sự Việt Nam hiện nay, nếu chúng ta không coi các tổ chức quần chúng chính phủ và các tổ chức chuyên môn là các tổ chức xã hội dân sự. Các hoạt động của họ bao gồm cung cấp dịch vụ và nghiên cứu đến tư vấn cho các công ty nước ngoài. Ước tính số lượng CBO tại Việt Nam dao động từ 100 000 đến 200 000 ?. 

Trong khi một số CBOs đã đăng ký theo Bộ luật Dân sự, một số lượng lớn các nhóm này không được đăng ký. Một số nhóm môi trường đặc biệt đã đăng ký theo Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA). Các tổ chức phi chính phủ lớn bao gồm Green ID cho các vấn đề chính sách năng lượng, CDI về quyền lao động, trách nhiệm giải trình của công ty và công lý thuế, ISEE (Viện Xã hội, Kinh tế và Môi trường) về quyền của các nhóm thiểu số. 

Có các CBOs sinh kế liên quan như nhóm người sử dụng nước, các nhóm nuôi gia súc và các nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Ở khu vực thành thị có các nhóm khu phố, nhóm văn hoá, nhóm giải trí, v.v ... Các nhóm này thường nhỏ và tự túc. Tuy nhiên, nhiều nhóm đã được hình thành xung quanh các hoạt động của các nhà tài trợ hoặc các NGO quốc tế. Các hợp tác xã đặc biệt đã có vị trí tốt để nắm bắt tiềm năng phát triển kinh tế ở cấp cơ sở và trong việc phát triển một thế hệ lãnh đạo địa phương mới. 

Phần lớn các CSOs ở Việt Nam tập trung tập trung dọc theo Sông Hồng ở phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long ở Nam. Rất ít tổ chức phi chính phủ có định hướng phát triển đã bắt đầu mở rộng hoạt động sang một số tỉnh nghèo của cả nước. Hầu hết các tỉnh thành đều có các nhóm tiết kiệm và tín dụng nhỏ, các hiệp hội người sử dụng nước, các tổ chức phi chính phủ và các NGO quốc tế, nhưng ít hơn ở các vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam. 

Rào cản thể chế chính đối với sự tham gia của cộng đồng địa phương và công dân trong phát triển là thiếu thông tin về chính sách, luật pháp và các quy định. Vai trò tiềm năng của cộng đồng địa phương trong việc xác định các đối tượng hưởng lợi mục tiêu cho các chương trình phát triển, lập kế hoạch thực hiện và giám sát kết quả và chi tiêu của họ chưa được thực hiện. Việc ra quyết định chủ yếu diễn ra ở cấp tỉnh, và các chương trình phát triển thiếu tính linh hoạt trong việc đưa tin từ người dân địa phương. Bên cạnh đó, người dân địa phương còn ít thông tin về những gì họ có thể mong đợi từ các chương trình như vậy. 

Quan hệ giữa chính phủ và cộng đồng 

Khung pháp lý hướng dẫn các hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam bao gồm các nghị định và luật riêng biệt bao gồm các CSO được thành lập, công việc và quan hệ với nhà nước. Năm 2010, xã hội dân sự chịu ảnh hưởng từ Quyết định số 97 (tháng 9 năm 2009) hạn chế nghiên cứu khoa học và kỹ thuật của các nhóm tư vấn và các tổ chức phi lợi nhuận khác đến 317 chủ đề đã được phê duyệt cụ thể. Các tổ chức tư vấn và CSO của Việt Nam không thể công khai thảo luận các chủ đề mà không bị xử phạt một cách rõ ràng. 

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2014, Lê Thọ Hồng, một blogger tiếng Việt từ Nhật Bản bị bắt. Blogger 65 tuổi này phải đối mặt với câu 3 năm theo điều 258 của bộ luật hình sự về "lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm phương hại đến lợi ích quốc gia". Ông là một trong hàng trăm blogger đã bị bỏ tù trong những năm qua. Cũng trong những ngày này, Phạm Việt Duy bị kết án 15 tháng tù giam, Trương Duy Nhất bị phạt tù 2 năm và Đinh Nhất Uy bị treo tù 15 tháng. 

(Thông tin thêm về quyền con người của các blogger, xem http://mangluoiblogger.blogspot.fr/) 

Quan hệ giữa các tổ chức xã hội dân sự và chính phủ cũng đã có những phép thử liên quan đến vị trí Chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2010. Việt Nam đã tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Trong hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2010, các nhà hoạt động nhân quyền nước ngoài đã bị từ chối cơ hội vận động hành lang nhân quyền khu vực ASEAN. 

Vào cuối tháng 9 năm 2010, các CSO của Việt Nam và khu vực đã tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN tại Hà Nội. Theo các đại biểu, các cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường đã được tổ chức, nhưng do áp lực của chính phủ đối với ban tổ chức, các cuộc thảo luận về tự do chính trị và nhân quyền đã bị hạn chế. 

Đã có một sự thay đổi dài hạn từ sự thống trị của nhà nước về sự phát triển sang sự chấp nhận đóng góp của các bên khác. Sự thay đổi này đã diễn ra từ từ, với các CSO hiện đang nổi lên ở lề của lĩnh vực phát triển. Sự tin tưởng được xây dựng giữa chính phủ và các tổ chức phi chính phủ địa phương đã đóng góp vào quá trình này. Tuy nhiên, phạm vi vai trò mà các CSO có thể chơi vẫn chưa được xác định. 

Hầu hết các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã đăng ký vào Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), một trong những tổ chức chuyên nghiệp do chính phủ tổ chức, hướng dẫn và theo dõi hoạt động của các hội viên. VUSTA cũng là một đối tác chính trong các cuộc thảo luận chính sách phát triển với chính phủ. Thông qua vai trò đó, các tổ chức có mối quan hệ tốt với Liên hiệp hội (VUSTA) có thể thiết lập cơ sở chung cho một số vận động chính sách. Liên hiệp hội muốn trở nên độc lập hơn với chính phủ. 

Các vấn đề hiện tại và phát triển mới nhất 

Các CSO Việt Nam đã phát triển một phương thức vận động của người Việt Nam địa phương. Các CBO thường hợp tác với các tổ chức quần chúng chính phủ như Hội Nông dân và Hội Phụ nữ thông qua đó họ có thể vận động các vấn đề địa phương hoặc khu vực. Các CSO của Việt Nam cũng có một số hoạt động vận động nhẹ, tức là vận động chính sách không liên quan đến chính sách đối với chính quyền về các vấn đề xã hội, chính sách năng lượng và biến đổi khí hậu thông qua các mạng lưới CSO hoặc cùng với VUSTA. Biến đổi khí hậu là một vấn đề nổi cộm trong nước. Có hai mạng lưới CSO đang làm việc về vấn đề này: Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu của NGO (CCWG), là diễn đàn cho cả các CSO Việt Nam và quốc tế, và Mạng lưới Thay đổi Khí hậu của các NGO Việt Nam (VNGO & CC), dành cho các CSO địa phương và đối tác. 

Vào tháng 1 năm 2014, CDI công bố một nghiên cứu mà họ đã thực hiện với sự hỗ trợ của Oxfam về điều kiện làm việc trong các nhà máy điện tử. Công việc vận động tiếp theo được hỗ trợ bởi Kepa Mekong. Một năm trước, khoảng 2000 nữ công nhân của điện tử Samsung đã rời khỏi nhà máy vì họ đã có rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, kể cả sẩy thai. Samsung đã mua lại chính quyền địa phương và giới truyền thông. Vì vậy, các phương tiện truyền thông đã cảnh giác khi nghiên cứu CDI được xuất bản và Bộ Y tế chỉ sẵn sàng sửa đổi luật An toàn lao động sau khi những nghiên cứu CDI được chứng minh. 

Khi các nhà tài trợ đang rút lui, Việt Nam phải xem xét chặt chẽ hơn về thuế. Ở Đà Nẵng, công ty Coca Cola hùng mạnh đang xin cấp giấy phép xây dựng một nhà máy khác trong khu vực vì họ đã có một nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát hiện ra rằng Coca Cola đã không đóng thuế tại TP.HCM, vì vậy họ đã từ chối giấy phép của Coca Cola. 

Có một số hoạt động vận động liên quan đến tài chính phát triển, đặc biệt là các ngân hàng phát triển đa phương. Ngân hàng Thế giới đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam thông qua các chiến lược phát triển quốc gia, tư vấn chính sách và tài trợ cho các dự án phát triển. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam đang giảm dần, trong năm 2011 họ đã hỗ trợ Việt Nam với 2,4 tỷ USD nhưng đến năm 2015, hỗ trợ chỉ đạt 1 tỷ USD. 

Tuy nhiên, trong một số dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nhiều cộng đồng, đặc biệt là người dân bản địa đang bị gạt ra bên lề xã hội thông qua việc tái định cư và loại trừ không tự nguyện từ quy hoạch phát triển và tính bền vững của tài nguyên thiên nhiên đang bị đe doạ. Nhiều chương trình này không bị cản trở vì các CSO địa phương có kinh nghiệm hạn chế về tham gia và giám sát các ngân hàng. 

Các công ty của Việt Nam, các công ty nhà nước và tư nhân, các ngân hàng tham gia xây dựng đập ở các nước Mê Công khác, đặc biệt là ở Campuchia và Lào. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam phản đối việc xây dựng đập Xayaburi và đập Don Sahong và hủy bỏ gần 400 dự án đập vào năm 2014. Các công ty Việt Nam cũng tham gia vào việc buôn bán gỗ bất hợp pháp từ Lào và Campuchia để nuôi trồng công nghiệp đồ gỗ. 

Tổ chức môi trường Việt Nam PanNature đã xuất bản một tạp chí Internet về môi trường bằng tiếng Việt, Thien Nhien (www.thiennhien.net), và đã giải quyết vấn đề buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã hoặc các bộ phận của chúng, như hổ. 

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), một nhóm các CSO và các viện nghiên cứu, đã tích cực vận động các nhà chức trách chống lại đập Xayaburi ở Lào. VRN và một số thành viên cá nhân của họ cũng đã tham gia ngày càng nhiều trong Liên minh Lưu vực sông Mê Công trong nỗ lực nhằm giữ cho hạ lưu sông Mêkông thoát khỏi các con đập vì tổ chức cuộc họp hàng năm vào tháng 8 năm 2013. 

Cùng với các nhà khoa học, các CSO đã vận động Quốc hội về các dự án đập và phát triển thủy điện bền vững ở Việt Nam. Điều này đã góp phần vào thực tế là trong tháng 4 năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã có một lập trường rõ ràng đối với dự án đập Xayaburi trên dòng chính Mekong tại Lào. 

Tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự 

Các CSO Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của các nhà tài trợ nước ngoài và INGO. Những tổ chức dựa vào cộng đồng đã được tạo ra xung quanh các hoạt động của các nhà tài trợ và các NGO quốc tế hỗ trợ tài chính. Các CBOs địa phương và truyền thống khác tạo ra thu nhập của chính họ, nhận được hỗ trợ của nhà nước ví dụ: thông qua các tổ chức quần chúng hoặc hoạt động trên cơ sở tự nguyện. 

Các nhà tài trợ nước ngoài ở Việt Nam không có cách tiếp cận có hệ thống hoặc chiến lược để tham gia vào các CSO. Nói chung, các nhà tài trợ hỗ trợ các CSO thông qua các chương trình tài trợ nhỏ không cung cấp hỗ trợ chiến lược, thể chế. Các nhà tài trợ thường hỗ trợ các dự án nhỏ lẻ từ các chương trình tạo thu nhập, đào tạo, cung cấp dịch vụ và nâng cao nhận thức cho nhân quyền và vận động dân chủ. Tuy nhiên, do khung pháp lý và hệ thống chính trị ở Việt Nam, vận động các vấn đề nhạy cảm như quyền con người rất hạn chế và do đó hầu hết các khoản tài trợ của các nhà tài trợ đều đi đến các dự án cung cấp dịch vụ "an toàn hơn". 

Việc tăng cường tài trợ toàn cầu cho các chương trình thay đổi khí hậu từ các tổ chức đa phương (LHQ, các ngân hàng phát triển), các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội tài trợ mới tại Việt Nam. Ví dụ, nhiều VNGO đã làm việc cho các vấn đề phát triển nông thôn đã mở rộng danh mục đầu tư của họ để khai thác nguồn tài chính khí hậu mới có sẵn. Nó có liên quan để hỏi xem liệu vấn đề khí hậu có lấy nguồn tài nguyên ra khỏi các chủ đề truyền thống và các dự án (?). Tuy nhiên, các CSO cũng đã được mở rộng, vì vậy không có câu trả lời rõ ràng. 

Vai trò của các NGO quốc tế 

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam cùng với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã thành lập Trung tâm Tài nguyên VUFO-NGO vào năm 1993. Ngoài việc là tổ chức hợp tác cho khoảng 120 tổ chức phi chính phủ quốc tế, các dịch vụ và hỗ trợ của họ cũng có lợi cho các CSO Việt Nam và các bên liên quan khác. Mục tiêu của nó là thúc đẩy, tạo điều kiện và đóng góp vào việc chia sẻ thông tin, nguồn lực và kinh nghiệm trong và giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các đối tác và các tổ chức địa phương. Nó cũng nhằm mục đích tăng cường các mối quan hệ và tăng cường đối thoại giữa các TCPCPNN với các tổ chức phát triển khác ở Việt Nam. 

Trung tâm Tài nguyên khuyến khích và hỗ trợ các thành viên của mình thành lập các nhóm làm việc về các vấn đề khác nhau. Các CSO Việt Nam và các bên quan tâm khác cũng tham gia. Trong năm 2010, đã có 13 nhóm làm việc chủ yếu, trong đó có nhiều vấn đề xã hội như HIV/ AIDS, phúc lợi trẻ em, giới tính và dân tộc. 

Trong số các INGOs tiến bộ hơn đã có xu hướng vận hành thông qua các CSO Việt Nam. Điều này đã cho phép họ tăng cường năng lực của CSO địa phương trong việc thực hiện các chương trình phát triển và tăng cường tiếp cận của họ. Trọng tâm toàn cầu gần đây về biến đổi khí hậu đã làm tăng đáng kể sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ quốc tế với các CSO địa phương trong việc kết nối và các dự án cụ thể, đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Các CSO Phần Lan tại Việt Nam 

Năm CSO của Phần Lan, một viện bảo tàng và bốn cơ sở với tất cả 17 dự án đang hợp tác với các đối tác tại Việt Nam. Quỹ Siemenpuu hỗ trợ một chương trình Mạng lưới Năng lượng và Sinh thái Mêkông tại MEE Net tại sáu nước Mê Công và các đối tác Việt Nam đang ở trong bảng. Quỹ Abilis bây giờ là một điều phối viên quốc gia tại Hà Nội để giúp các CSO và CBOs địa phương tiếp cận tài trợ của Abilis. Đại học Khoa học ứng dụng Jyväskylä có giáo dục giáo viên và Đại học Turku một dự án phát triển công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của IDI. Bộ Ngoại giao Phần Lan coi Việt Nam là một nước đối tác lâu năm và có 5 dự án song phương (Hợp tác Đổi mới, Lâm nghiệp, Nước và Vệ sinh) ở Việt Nam. Quan hệ đối tác đổi mới sẽ tiếp tục khi viện trợ song phương kết thúc. 

COMMENTS

Sự kiện XHDS$type=two$height=auto$meta=no$snippet=no$readmore=no

Name

“Cavegirl“,1,#EmbracingDiversity,1,#HRS,1,#LGBTIQAppreciation,2,#Macedonia,1,#savesondoong,1,#standwithyemen,1,#SukienTonVinhSuDaDang,1,#sutute,1,#xahoidansu,1,#xhds,123,30 under 30,1,350.org,1,6 mô hình XHDS,1,ACSC/APF,1,activism,1,ADA,1,ADB,1,Agnieszka Wiśniewska,1,Ai Cập,3,AICHR,1,AIESEC in NEU,1,AIR,1,Ambassador Ted Osius,2,Amnesty International,1,An Nhi,1,An Yên,2,Andrew Wells Dang,1,Angola,1,ảnh hưởng xhds,1,Aristotle,1,ASCS,1,ASEAN,1,ASEAN 2017,1,ấu dâm,1,Azerbaijan,1,Bắc Kinh,1,bản chất tư của hội đoàn dân sự,1,bản địa,1,bảo vệ cây xanh,1,bảo vệ môi trường,2,Baring Foundation,1,Barrow Cadbury Trust và Lankelly Chase,1,Basel Al Araj,1,BASF,1,Be happy,1,Bến Thủy,1,bệnh Down,1,bệnh IDD,1,Biện Kiều,1,Bình đẳng,1,bình đẳng giới,2,bộ máy,1,Bo Mønsted,1,Bộ tư pháp,1,bối cảnh,1,BOT,1,BOT Cai Lậy,1,Build A School Foundation,1,business,1,cải cách thủ tục hành chính,1,Cambodia,1,Campuchia,1,Cao Huy Thuần,1,Catherine Barnes,1,Câu chuyện nhà bếp,1,CECEM,1,CECODES,2,CEPEW,1,Chambers,1,chấn dân khí,1,chấn động trẻ,1,châu Á,1,CHEJ,1,chỉ số xã hội dân sự,1,Chinese NGo,1,chính sách,1,Chính sách công,1,chính trị,2,chọn sự tử tế,1,chống tham nhũng,1,chủ nghĩa dân túy,1,chủ thể tri thức,1,chuẩn mực đạo đức,1,CIHRS,1,CISDOMA,1,Civicus,2,Civil society library,2,civil-society-library,11,Clean Clothes Campaign,1,CNN,1,cơ sở pháp lý,1,công dân,1,công dân và xã hội,4,cộng đồng,1,Công lý,2,công lý giới,1,công tác lý luận,1,Council for the Protection of Freedoms,1,CRWG,1,CSO,9,CSOs,1,đặc ân,1,dân chủ,1,dân chủ hóa,1,dân sự,2,dân sự Ấn Độ,1,Đặng Ngọc Dinh,1,đảng viên,1,đánh giá không gian dân sự,2,ĐCSVN,1,ĐH Fulbright,1,dịch lao,1,Điểm nhấn Việt,24,điều tra,1,định kiến,1,định kiến giới,1,Đinh Trang,1,Đỗ Liên Quang,1,doanh nghiệp xã hội,2,độc lập,1,độc lập tuyệt đối,1,đối lập,1,đời sống công,1,đối tác xã hội dân sự,1,Donald Trump,1,dự án Cuca,1,dự án sẵn sàng để thành công,1,dự luật lập Hội,1,EFD,1,Elizabeth Throssell,1,Én Xanh,1,Ethiopia,1,europarl,1,event,14,EVFTA,2,Facebook,1,Firuzeh Mahmoudi,1,Foreign NGO,1,Formosa,1,Freedom House,1,Friedrich Engels,4,Friends of the Earth,1,G20,1,Gamal Eid,1,Gender Equality and Women Empowerment,1,Ghana,1,gia đình,1,giá trị tích cực,1,giải trình,1,giám sát,3,giám sát thể chế,1,giám sát xã hội,2,giảng dạy nhân quyền,2,giáo dục,1,giáo dục khai phóng,1,giáo dục truyền thống,1,giáo dục tư nhân,1,Girls Not Brides,1,Góc ảnh Dân sự,7,Goldman,1,GPAR,1,GreenID,1,Greenpeace,1,Gs. Cao Huy Thuần,2,Hafez,1,Hạnh Nguyên,1,hậu dân sinh,1,hòa bình xanh,1,Hoàng Chí Phong,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,hoạt động nhân quyền,2,Hội đoàn dân sự,1,hội thảo,1,hội thảo thường niên,1,Hội thảo XHDS thường niên,1,Hồng Hạnh,1,Hồng Kông,1,hợp tác dân sự,1,HRS,1,Human rights,1,Human Rights First,1,Hungary,2,huyện Ứng Hòa,1,I&B,1,ICCPR,1,ICS,2,IDEO,1,Indonesia,1,iSEE,4,J. Trần Kiên,1,Jamiya,1,Jaya Luintel,1,Jean Louis Tauran,1,Jeff Kingston,1,Julia Unwin,1,Kazakhstan,1,Kendy,1,kết cấu XHDS,1,kết nối,1,khai dân trí,1,Khải Nguyên,1,khái niệm XHDS,5,khai thác mỏ,1,Khánh Trần,4,khí biogas,1,khoa học,1,không gian dân sự,4,Không gian Nhân quyền,2,không gian XHDS,1,khu vực tư nhân,1,khủng hoảng,1,Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát,1,kinh doanh giáo dục,1,kinh doanh nhân quyền,3,kinh doanh và nhân quyền,2,Kopsteins,1,KRG,1,Kỳ Anh,1,kỳ thị lao,1,La Nghi,2,làm chủ tập thể,1,lãnh đạo G20,1,Lê Kiên,1,Lê Kiều My,1,Le Nguyen Thien Huong,1,Lê Việt Anh,1,LGBT,2,lịch sử triết học,4,lịch sử XHDS,4,Liên bang Nga,1,Liên hiệp các hội KHKT Việt nam,1,Liên Hiệp Quốc,3,LIGHT,1,LIN,1,Lois Gibbs,3,Love Canal,2,luật,1,Luật an ninh mạng,1,Luật NGO,1,Luật quản lý NGO,2,luật Shari'a,1,luật sư nhân quyền,1,Luật TCTT,1,Luật tiếp cận Thông tin,2,Luật về hội,1,mạch sinh,1,Mai Phạm,1,Malala Yousafzai,1,mạng lưới dân sự,1,Marina Jaber,1,Mặt trận,1,Maya Morsi,1,MEC,1,Mercy Corps,1,Mi An,1,Michael O'Flaherty,1,MICs,1,Miguel Ángel Ayoso Guixot,1,Mikhail Gorbachev,1,minh bạch,2,Minh Hạnh,1,Minh Trung,1,mô hình xhds,1,Mohamed Zaree,1,Mohanokor Radio,1,môi trường,1,môi trường chính sách,1,Monitor CIVICUS,1,MSD,2,Mỵ,1,Nabih al-Wahsh,1,năng lượng sạch,1,NCDs-VN,1,NDI,1,Nga,1,ngày hội,2,Nghị quyết 32/2,1,Nghị quyết 37-NQ/TW,2,Nghiêm Hoa,3,NGO,5,Ngô Văn Giá,1,NGO-IC,1,Ngọc Khánh,1,Ngọc Lam,1,Ngọc Trà,1,ngôn ngữ ký hiệu,1,NGOs,2,ngừng chỉ trích,1,Người đàn ông với móng tay đỏ,1,người hùng,1,người tỵ nạn,1,Người Việt Trẻ,11,nguồn lực xã hội,1,nguồn sống,1,Ngụy Thị Khanh,1,Nguyên Bộ trưởng,1,Nguyễn Khắc Giang,1,Nguyễn Khánh Đạt,1,Nguyễn Phương Linh,1,nguyên tắc không can thiệp,1,Nguyễn Thị Bình,1,Nguyễn Thị Nhung,1,Nguyễn Trọng Bình,1,nhà hoạt động,2,Nhà nước,3,Nhà Sàn Collective,1,nhân phẩm,1,nhân quyền,7,Nhân quyền ASEAN,1,nhân quyền mang màu sắc Trung Quốc,1,nhân quyền phổ quát,1,nhận thức xã hội,2,nhiệt điện than,1,nhóm nhân quyền,1,nhục mạ,1,Ni Lala,1,niềm tin,1,nữ lãnh đạo,2,NXB Hồng Đức,1,ô nhiễm dioxin,2,Obama,1,OHCHR,2,Oil4Food,1,Olesya Khalabuzar,1,OpenDemocracy,1,Opensociety Foundations,1,otofun,1,Oxfam,3,Oxford,1,Pakistan,1,Palestinia,1,Peacebuilders,1,PFLAG,1,PGS. TS Phạm Bích San,1,PGS. TS Phạm Quỳnh Phương,1,PGS. TS. Phạm Quý Thọ,1,Phạm Khánh Toàn,1,Phạm Quang Huy,1,Phạm Thị Ngân,1,Phạm Thủy Tiên,1,Phạm Văn Đức,1,phản biện,2,Phan Chau Trinh Institute,1,pháp quyền,1,phát thanh độc lập,1,phát triển bền vững,2,phát triển xã hội,1,phi chính phủ,3,phi chính thức,1,Phó trưởng ban tuyên giáo,1,phòng chống tham nhũng,1,phong trào dù vàng,1,phụ nữ,1,Phùng Hưng,1,Phương Uyên,4,PPWG,4,Putin,1,quan hệ xhds,1,quan liêu,1,quản lý tài nguyên,1,quản trị,1,Quote,15,quy định 102,1,quyền,1,quyền bí mật thư tín,1,quyền chính trị,1,quyền con người,4,quyền công dân,1,quyền dân sự,2,quyền giáo dục,2,quyền lực,2,quyền phụ nữ,1,quyền tiếp cận công lý,1,quyền tiếp cận thông tin,2,quyền trẻ em,5,quyền tự do chính trị,1,quyền tự do dân sự,1,quyền tự do internet,1,quyền tự do ngôn luận,6,RiM,1,robot Sophia,1,RSF,1,RTCCD,1,Rupert Colville,1,SA 8000:2014,1,Salil Shetty,1,Saudi Arabia,1,Save Son Doong,1,Save the Children,1,Say Samal,1,SDGs,3,Sexpress Offline,1,social movement,1,Sóng,1,SRD,2,Syria,1,TAC,1,Taliban,1,tăng cường năng lực,1,tảo hôn,1,Tây Nguyên,1,Tay Nguyen Youth Leadership Organization,1,TB stigma,1,TCXH,2,Telegram,1,Thái Anh,1,Thái Hòa,1,Thái Thịnh,1,tham chính,1,thảm họa môi trường,2,Thanh Hồng,1,Thay đổi xã hội,2,The Cambodia Daily,1,Thế giới Dân sự,28,thông tin mật,1,Ths. Lê Quang Bình,2,Thư viện Dân sự,44,thực hành dân chủ,1,thực hành nhân quyền,1,thực thi,1,thủy điện,2,tiền nước ngoài,1,tiếp cận theo nhu cầu,1,tiếp cận theo quyền,1,tổ chức quần chúng công,1,tổ chức xã hội,1,tổ chức XHDS,2,Tò he,1,Tòa thánh,1,tôi tin tôi,1,tôn giáo,1,Tổng thống Sisi,1,Tổng thư ký Ban Ki-moon,1,Trách nhiệm,2,Trần Hữu Quang,1,Trần Sơn Lê,1,Trần Tuấn Phong,1,Tri thức,1,Trích dẫn Dân sự,2,triết lý phát triển,1,Trung Quốc,1,Trương Đình Tuyển,1,Trương Minh Quý,1,truyền thông dân sự,2,truyền thông tự do,1,truyền thông Việt,1,TS Nguyễn Đức Kiên,1,TS Nguyễn Thu Giang,1,TS Vũ Ngọc Hoàng,2,TS. Trần Tuấn,1,TSK,1,TT V. Putin,1,Tu chính án thứ nhất,1,tự do,1,tự do biểu đạt,2,tự do họp hội,1,tự do ngôn luận,1,tự hào,1,từ thiện,1,tuổi trẻ,1,Tương Lai Xanh,1,Tương Lai Xanh Hà Nội,1,tương lai xhds,1,Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền,1,TYO,1,UN Guilding Principles on Business and Human Rights,1,UN vietnam,1,UN Women,1,UNCAC,1,UNDP,2,UNEP,1,ứng phó nhân đạo,1,unicef,1,United4Iran,1,UPR,1,Ủy ban cố vấn XHDS,1,Vaclav Havel,1,vai trò XHDS,1,vận động hành lang,1,văn hóa tranh luận,1,VCCI,1,vicongdong.vn,1,Viện chính sách công và pháp luật,1,viện trợ nhân đạo,1,viện trợ phát triển,1,Việt Nam,3,Vietnam highlights,2,Vietnamese young people,3,Vietpride,1,Viktor Orbán,1,ViLEAP,1,Vinod Pavarala,1,Vladimir Putin,1,VNGO-FLEGT,1,vốn xã hội,1,VRN,2,VSEA,1,WarChild,1,we are people,1,WEQUAL,1,WiLDAF Ghana,1,William Sanjour,1,Wright,1,xã hội,2,xã hội công dân,2,xã hội dân sự,1,xã hội dân sự,58,xã hội dân sự Bỉ,1,xã hội dân sự Nga,1,xã hội dân sự việt nam,1,xã hội hóa,1,xahoidansu,1,xây trường,1,XHDS,15,xu hướng tình dục,1,xung đột,1,Yazda,1,Yazidi,1,Yemen,1,yếu tố XHDS,1,Youthquake,1,
ltr
item
Chuyên trang Xã hội dân sự: Phản ánh về Xã hội Dân sự Việt Nam
Phản ánh về Xã hội Dân sự Việt Nam
Phản ánh về Xã hội Dân sự Việt Nam
https://4.bp.blogspot.com/-W7K7cr15eHU/Wrz7wBpAjyI/AAAAAAAABZY/mIc1gOEqaAsvtde8MvMbFpIe7ZtTyI7vQCLcBGAs/s640/kepa_mekong.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-W7K7cr15eHU/Wrz7wBpAjyI/AAAAAAAABZY/mIc1gOEqaAsvtde8MvMbFpIe7ZtTyI7vQCLcBGAs/s72-c/kepa_mekong.jpg
Chuyên trang Xã hội dân sự
http://www.xahoidansu.org/2018/03/phan-anh-ve-xa-hoi-dan-su-viet-nam.html
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/2018/03/phan-anh-ve-xa-hoi-dan-su-viet-nam.html
true
155898406536249487
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy