$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Dự luật phòng chống tham nhũng và vai trò của các tổ chức xã hội

Dự luật phòng chống tham nhũng và vai trò của các tổ chức xã hội

Phương Uyên (#XHDS) Theo một nghiên cứu từ tổ chức Minh bạch Quốc tế (Towards Transparency), tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đang ngày càng trở nên trầm trọng đến mức báo động bất chấp những nỗ lực phòng chống tham nhũng những năm gần đây. 

1. 72% số người được hỏi cho rằng tham nhũng trong lĩnh vực công là một vấn đề rất nghiêm trọng. 

2. 65% người dân được hỏi cho biết họ đã từng đưa hối lộ (đây cũng là con số cao nhất trong khu vực ASEAN).

3. Cảnh sát giao thông, cán bộ thuế và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm tham nhũng nhất Việt Nam với tỷ lệ lần lượt là 57%, 47% và 37%. 

4. Chỉ có 3% số người được hỏi cho biết họ đã từng thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vấn đề tham nhũng. 

5. Cứ mỗi 2 người được hỏi thì có 1 người cho rằng các hành động phòng chống tham nhũng của chính phủ tỏ ra không có hiệu quả.

6. 37% số người tham gia khảo sát cho rằng, hành động hiệu quả nhất mà một người bình thường có thể làm để chống tham nhũng là từ chối đưa hối lộ.

Trong phần kết luận, báo cáo cũng chỉ rõ rằng đang có một sự cách biệt rất lớn giữa số người trực tiếp trải nghiệm tham nhũng với số người đứng ra tố cáo tham nhũng. Người dân không đứng ra tố cáo tham nhũng cho rằng tố cáo cũng không thay đổi được gì, họ lo ngại về những hậu quả tiêu cực và tình trạng thiếu thông tin,cách thức cũng như địa chỉ để tố cáo. 

Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra một vài khuyến nghị liên quan đến việc chấm dứt tình trạng hối lộ trong các dịch vụ công cũng như trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là đề cập đến việc huy động sự tham gia của người dân và xã hội trong các nỗ lực phòng, chống tham nhũng như: hoàn thiện khung pháp lý trong việc bảo vệ người dân tham gia tố cáo tham nhũng; đảm bảo cơ chế thuận tiện trong việc tố cáo; trao quyền cho người dân tố cáo tham nhũng. 
Cứ mỗi 2 người được hỏi thì có 1 người cho rằng các hành động phòng chống tham nhũng của chính phủ tỏ ra không có hiệu quả.
Về sự tham gia của các tổ chức xã hội cũng như người dân, theo quan điểm chính thức của nhà nước được thể hiện rõ như trong Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng: “Quy định trong luật phòng, chống tham nhũng một số biện pháp đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết, nhận thức, phát hiện và đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng…”.

Hiện nay, Luật phòng chống tham nhũng mới đang trong quá trình lấy ý kiến tham gia trong bối cảnh những vụ đại án tham nhũng lớn liên tiếp được phanh phui, bên cạnh đó là các chương trình hành động của chính phủ đề cao vai trò của xã hội trong vấn đề này. Cùng với những thay đổi theo chiều hướng tích cực như: khắc phục những thiếu sót trong pháp luật hiện hành thông qua nội luật hóa Công ước quốc tế trong vấn đề phòng chống tham nhũng; triển khai các nhóm giải pháp theo chiến lược quốc gia và chương trình hành động, lần đầu tiên - dự luật đã nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của xã hội, ghi nhận các tổ chức xã hội là một chủ thể tham gia (Chương VII, VIII của Dự luật). 

Tuy nhiên, cùng với những hạn chế khác như: chưa quy định rõ chế tài đối với Viện kiểm sát trong trường hợp không thực hiện quyền công tố đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc phòng chống tham nhũng; hạn chế thành lập doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức viên chức… thì dự luật cũng không đưa ra được định nghĩa về “Tổ chức xã hội”. Đây cũng là một thiếu sót trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay khi chưa có một văn bản chính thức nào quy định về điều này. Chính khó khăn trong việc định nghĩa “Tổ chức xã hội” sẽ dẫn đến nhầm lẫn trong cách hiểu và áp dụng trong trường hợp Dự luật được thông qua (Ví dụ: Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hay các tổ chức khoa học – công nghệ… theo các văn bản chính thức thì cũng không có quy định nào chỉ rõ đây là các Tổ chức xã hội). 

Ngoài ra, trái ngược với vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam - vốn được quy định một cách khá rõ ràng như là một nhân tố chủ động trong phòng chống tham nhũng thì vai trò của các tổ chức xã hội (không sử dụng ngân sách nhà nước) lại hết sức bị động và trở thành đối tượng bị giám sát khi bị bắt buộc phải thực hiện công khai, minh bạch đối với các nguồn quỹ, nguồn đóng góp cũng như kiểm soát xung đột lợi ích trong các hoạt động. Chính điều này vô hình chung lại gây ra những gánh nặng không cần thiết đối với các tổ chức xã hội đồng thời đặt ra câu hỏi về tính khả thi cũng như khả năng thực thi trong khi đối với những mặt tích cực của các tổ chức xã hội hiện đang làm tốt như giáo dục tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, kiến nghị phản biện chính sách hay giám sát việc thi hành pháp luật lại chưa được ghi nhận và có cơ chế hỗ trợ một cách đúng mực. 

Xét trên quan điểm của Liên Hiệp Quốc trong công ước Công ước quốc tế trong vấn đề phòng chống tham nhũng thì việc công khai, minh bạch cần được khuyến khích, bởi trách nhiệm chính trong việc này là bởi mối quan hệ giữa các thành viên trong các tổ chức xã hội với nhau và chỉ nên công khai trong trường hợp xảy ra những vấn đề liên quan đến pháp luật. 

Cuối cùng, dự luật cũng chưa đưa ra được cơ chế hỗ trợ các Tổ chức xã hội trong việc phòng, chống tham nhũng trong đó có việc chưa quy định về việc tiếp cận thông tin đối với các Tổ chức xã hội đồng thời cần thêm một cơ chế bảo vệ các Tổ chức xã hội khi tham gia phòng, chống tham nhũng. 

Nhìn chung, dự Luật Phòng chống tham nhũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện quyết tâm của Chính phủ trong vấn nạn này. Tuy nhiên vẫn còn đó một chặng đường dài để những cải cách thực sự được tiến hành một cách triệt để, và cần tạo điều kiện hơn nữa cho sự tham gia của các tổ chức xã hội cũng như người dân cùng đồng hành trong các chương trình hành động mang tầm cỡ quốc gia.

COMMENTS

Sự kiện XHDS$type=two$height=auto$meta=no$snippet=no$readmore=no

Name

“Cavegirl“,1,#EmbracingDiversity,1,#HRS,1,#LGBTIQAppreciation,2,#Macedonia,1,#savesondoong,1,#standwithyemen,1,#SukienTonVinhSuDaDang,1,#sutute,1,#xahoidansu,1,#xhds,123,30 under 30,1,350.org,1,6 mô hình XHDS,1,ACSC/APF,1,activism,1,ADA,1,ADB,1,Agnieszka Wiśniewska,1,Ai Cập,3,AICHR,1,AIESEC in NEU,1,AIR,1,Ambassador Ted Osius,2,Amnesty International,1,An Nhi,1,An Yên,2,Andrew Wells Dang,1,Angola,1,ảnh hưởng xhds,1,Aristotle,1,ASCS,1,ASEAN,1,ASEAN 2017,1,ấu dâm,1,Azerbaijan,1,Bắc Kinh,1,bản chất tư của hội đoàn dân sự,1,bản địa,1,bảo vệ cây xanh,1,bảo vệ môi trường,2,Baring Foundation,1,Barrow Cadbury Trust và Lankelly Chase,1,Basel Al Araj,1,BASF,1,Be happy,1,Bến Thủy,1,bệnh Down,1,bệnh IDD,1,Biện Kiều,1,Bình đẳng,1,bình đẳng giới,2,bộ máy,1,Bo Mønsted,1,Bộ tư pháp,1,bối cảnh,1,BOT,1,BOT Cai Lậy,1,Build A School Foundation,1,business,1,cải cách thủ tục hành chính,1,Cambodia,1,Campuchia,1,Cao Huy Thuần,1,Catherine Barnes,1,Câu chuyện nhà bếp,1,CECEM,1,CECODES,2,CEPEW,1,Chambers,1,chấn dân khí,1,chấn động trẻ,1,châu Á,1,CHEJ,1,chỉ số xã hội dân sự,1,Chinese NGo,1,chính sách,1,Chính sách công,1,chính trị,2,chọn sự tử tế,1,chống tham nhũng,1,chủ nghĩa dân túy,1,chủ thể tri thức,1,chuẩn mực đạo đức,1,CIHRS,1,CISDOMA,1,Civicus,2,Civil society library,2,civil-society-library,11,Clean Clothes Campaign,1,CNN,1,cơ sở pháp lý,1,công dân,1,công dân và xã hội,4,cộng đồng,1,Công lý,2,công lý giới,1,công tác lý luận,1,Council for the Protection of Freedoms,1,CRWG,1,CSO,9,CSOs,1,đặc ân,1,dân chủ,1,dân chủ hóa,1,dân sự,2,dân sự Ấn Độ,1,Đặng Ngọc Dinh,1,đảng viên,1,đánh giá không gian dân sự,2,ĐCSVN,1,ĐH Fulbright,1,dịch lao,1,Điểm nhấn Việt,24,điều tra,1,định kiến,1,định kiến giới,1,Đinh Trang,1,Đỗ Liên Quang,1,doanh nghiệp xã hội,2,độc lập,1,độc lập tuyệt đối,1,đối lập,1,đời sống công,1,đối tác xã hội dân sự,1,Donald Trump,1,dự án Cuca,1,dự án sẵn sàng để thành công,1,dự luật lập Hội,1,EFD,1,Elizabeth Throssell,1,Én Xanh,1,Ethiopia,1,europarl,1,event,14,EVFTA,2,Facebook,1,Firuzeh Mahmoudi,1,Foreign NGO,1,Formosa,1,Freedom House,1,Friedrich Engels,4,Friends of the Earth,1,G20,1,Gamal Eid,1,Gender Equality and Women Empowerment,1,Ghana,1,gia đình,1,giá trị tích cực,1,giải trình,1,giám sát,3,giám sát thể chế,1,giám sát xã hội,2,giảng dạy nhân quyền,2,giáo dục,1,giáo dục khai phóng,1,giáo dục truyền thống,1,giáo dục tư nhân,1,Girls Not Brides,1,Góc ảnh Dân sự,7,Goldman,1,GPAR,1,GreenID,1,Greenpeace,1,Gs. Cao Huy Thuần,2,Hafez,1,Hạnh Nguyên,1,hậu dân sinh,1,hòa bình xanh,1,Hoàng Chí Phong,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,hoạt động nhân quyền,2,Hội đoàn dân sự,1,hội thảo,1,hội thảo thường niên,1,Hội thảo XHDS thường niên,1,Hồng Hạnh,1,Hồng Kông,1,hợp tác dân sự,1,HRS,1,Human rights,1,Human Rights First,1,Hungary,2,huyện Ứng Hòa,1,I&B,1,ICCPR,1,ICS,2,IDEO,1,Indonesia,1,iSEE,4,J. Trần Kiên,1,Jamiya,1,Jaya Luintel,1,Jean Louis Tauran,1,Jeff Kingston,1,Julia Unwin,1,Kazakhstan,1,Kendy,1,kết cấu XHDS,1,kết nối,1,khai dân trí,1,Khải Nguyên,1,khái niệm XHDS,5,khai thác mỏ,1,Khánh Trần,4,khí biogas,1,khoa học,1,không gian dân sự,4,Không gian Nhân quyền,2,không gian XHDS,1,khu vực tư nhân,1,khủng hoảng,1,Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát,1,kinh doanh giáo dục,1,kinh doanh nhân quyền,3,kinh doanh và nhân quyền,2,Kopsteins,1,KRG,1,Kỳ Anh,1,kỳ thị lao,1,La Nghi,2,làm chủ tập thể,1,lãnh đạo G20,1,Lê Kiên,1,Lê Kiều My,1,Le Nguyen Thien Huong,1,Lê Việt Anh,1,LGBT,2,lịch sử triết học,4,lịch sử XHDS,4,Liên bang Nga,1,Liên hiệp các hội KHKT Việt nam,1,Liên Hiệp Quốc,3,LIGHT,1,LIN,1,Lois Gibbs,3,Love Canal,2,luật,1,Luật an ninh mạng,1,Luật NGO,1,Luật quản lý NGO,2,luật Shari'a,1,luật sư nhân quyền,1,Luật TCTT,1,Luật tiếp cận Thông tin,2,Luật về hội,1,mạch sinh,1,Mai Phạm,1,Malala Yousafzai,1,mạng lưới dân sự,1,Marina Jaber,1,Mặt trận,1,Maya Morsi,1,MEC,1,Mercy Corps,1,Mi An,1,Michael O'Flaherty,1,MICs,1,Miguel Ángel Ayoso Guixot,1,Mikhail Gorbachev,1,minh bạch,2,Minh Hạnh,1,Minh Trung,1,mô hình xhds,1,Mohamed Zaree,1,Mohanokor Radio,1,môi trường,1,môi trường chính sách,1,Monitor CIVICUS,1,MSD,2,Mỵ,1,Nabih al-Wahsh,1,năng lượng sạch,1,NCDs-VN,1,NDI,1,Nga,1,ngày hội,2,Nghị quyết 32/2,1,Nghị quyết 37-NQ/TW,2,Nghiêm Hoa,3,NGO,5,Ngô Văn Giá,1,NGO-IC,1,Ngọc Khánh,1,Ngọc Lam,1,Ngọc Trà,1,ngôn ngữ ký hiệu,1,NGOs,2,ngừng chỉ trích,1,Người đàn ông với móng tay đỏ,1,người hùng,1,người tỵ nạn,1,Người Việt Trẻ,11,nguồn lực xã hội,1,nguồn sống,1,Ngụy Thị Khanh,1,Nguyên Bộ trưởng,1,Nguyễn Khắc Giang,1,Nguyễn Khánh Đạt,1,Nguyễn Phương Linh,1,nguyên tắc không can thiệp,1,Nguyễn Thị Bình,1,Nguyễn Thị Nhung,1,Nguyễn Trọng Bình,1,nhà hoạt động,2,Nhà nước,3,Nhà Sàn Collective,1,nhân phẩm,1,nhân quyền,7,Nhân quyền ASEAN,1,nhân quyền mang màu sắc Trung Quốc,1,nhân quyền phổ quát,1,nhận thức xã hội,2,nhiệt điện than,1,nhóm nhân quyền,1,nhục mạ,1,Ni Lala,1,niềm tin,1,nữ lãnh đạo,2,NXB Hồng Đức,1,ô nhiễm dioxin,2,Obama,1,OHCHR,2,Oil4Food,1,Olesya Khalabuzar,1,OpenDemocracy,1,Opensociety Foundations,1,otofun,1,Oxfam,3,Oxford,1,Pakistan,1,Palestinia,1,Peacebuilders,1,PFLAG,1,PGS. TS Phạm Bích San,1,PGS. TS Phạm Quỳnh Phương,1,PGS. TS. Phạm Quý Thọ,1,Phạm Khánh Toàn,1,Phạm Quang Huy,1,Phạm Thị Ngân,1,Phạm Thủy Tiên,1,Phạm Văn Đức,1,phản biện,2,Phan Chau Trinh Institute,1,pháp quyền,1,phát thanh độc lập,1,phát triển bền vững,2,phát triển xã hội,1,phi chính phủ,3,phi chính thức,1,Phó trưởng ban tuyên giáo,1,phòng chống tham nhũng,1,phong trào dù vàng,1,phụ nữ,1,Phùng Hưng,1,Phương Uyên,4,PPWG,4,Putin,1,quan hệ xhds,1,quan liêu,1,quản lý tài nguyên,1,quản trị,1,Quote,15,quy định 102,1,quyền,1,quyền bí mật thư tín,1,quyền chính trị,1,quyền con người,4,quyền công dân,1,quyền dân sự,2,quyền giáo dục,2,quyền lực,2,quyền phụ nữ,1,quyền tiếp cận công lý,1,quyền tiếp cận thông tin,2,quyền trẻ em,5,quyền tự do chính trị,1,quyền tự do dân sự,1,quyền tự do internet,1,quyền tự do ngôn luận,6,RiM,1,robot Sophia,1,RSF,1,RTCCD,1,Rupert Colville,1,SA 8000:2014,1,Salil Shetty,1,Saudi Arabia,1,Save Son Doong,1,Save the Children,1,Say Samal,1,SDGs,3,Sexpress Offline,1,social movement,1,Sóng,1,SRD,2,Syria,1,TAC,1,Taliban,1,tăng cường năng lực,1,tảo hôn,1,Tây Nguyên,1,Tay Nguyen Youth Leadership Organization,1,TB stigma,1,TCXH,2,Telegram,1,Thái Anh,1,Thái Hòa,1,Thái Thịnh,1,tham chính,1,thảm họa môi trường,2,Thanh Hồng,1,Thay đổi xã hội,2,The Cambodia Daily,1,Thế giới Dân sự,28,thông tin mật,1,Ths. Lê Quang Bình,2,Thư viện Dân sự,44,thực hành dân chủ,1,thực hành nhân quyền,1,thực thi,1,thủy điện,2,tiền nước ngoài,1,tiếp cận theo nhu cầu,1,tiếp cận theo quyền,1,tổ chức quần chúng công,1,tổ chức xã hội,1,tổ chức XHDS,2,Tò he,1,Tòa thánh,1,tôi tin tôi,1,tôn giáo,1,Tổng thống Sisi,1,Tổng thư ký Ban Ki-moon,1,Trách nhiệm,2,Trần Hữu Quang,1,Trần Sơn Lê,1,Trần Tuấn Phong,1,Tri thức,1,Trích dẫn Dân sự,2,triết lý phát triển,1,Trung Quốc,1,Trương Đình Tuyển,1,Trương Minh Quý,1,truyền thông dân sự,2,truyền thông tự do,1,truyền thông Việt,1,TS Nguyễn Đức Kiên,1,TS Nguyễn Thu Giang,1,TS Vũ Ngọc Hoàng,2,TS. Trần Tuấn,1,TSK,1,TT V. Putin,1,Tu chính án thứ nhất,1,tự do,1,tự do biểu đạt,2,tự do họp hội,1,tự do ngôn luận,1,tự hào,1,từ thiện,1,tuổi trẻ,1,Tương Lai Xanh,1,Tương Lai Xanh Hà Nội,1,tương lai xhds,1,Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền,1,TYO,1,UN Guilding Principles on Business and Human Rights,1,UN vietnam,1,UN Women,1,UNCAC,1,UNDP,2,UNEP,1,ứng phó nhân đạo,1,unicef,1,United4Iran,1,UPR,1,Ủy ban cố vấn XHDS,1,Vaclav Havel,1,vai trò XHDS,1,vận động hành lang,1,văn hóa tranh luận,1,VCCI,1,vicongdong.vn,1,Viện chính sách công và pháp luật,1,viện trợ nhân đạo,1,viện trợ phát triển,1,Việt Nam,3,Vietnam highlights,2,Vietnamese young people,3,Vietpride,1,Viktor Orbán,1,ViLEAP,1,Vinod Pavarala,1,Vladimir Putin,1,VNGO-FLEGT,1,vốn xã hội,1,VRN,2,VSEA,1,WarChild,1,we are people,1,WEQUAL,1,WiLDAF Ghana,1,William Sanjour,1,Wright,1,xã hội,2,xã hội công dân,2,xã hội dân sự,1,xã hội dân sự,58,xã hội dân sự Bỉ,1,xã hội dân sự Nga,1,xã hội dân sự việt nam,1,xã hội hóa,1,xahoidansu,1,xây trường,1,XHDS,15,xu hướng tình dục,1,xung đột,1,Yazda,1,Yazidi,1,Yemen,1,yếu tố XHDS,1,Youthquake,1,
ltr
item
Chuyên trang Xã hội dân sự: Dự luật phòng chống tham nhũng và vai trò của các tổ chức xã hội
Dự luật phòng chống tham nhũng và vai trò của các tổ chức xã hội
Dự luật phòng chống tham nhũng và vai trò của các tổ chức xã hội
https://1.bp.blogspot.com/-gQKNon_QWpo/WwF6orXFtiI/AAAAAAAABb8/7aPAAFUWkKIQQ3cQ45e9MxTPr70xwbRvwCLcBGAs/s640/Anti-corruption-%2523xhds.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gQKNon_QWpo/WwF6orXFtiI/AAAAAAAABb8/7aPAAFUWkKIQQ3cQ45e9MxTPr70xwbRvwCLcBGAs/s72-c/Anti-corruption-%2523xhds.jpg
Chuyên trang Xã hội dân sự
http://www.xahoidansu.org/2018/05/du-luat-phong-chong-tham-nhung-va-vai.html
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/2018/05/du-luat-phong-chong-tham-nhung-va-vai.html
true
155898406536249487
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy